Việt Nam thử nghiệm vũ khí tự sản xuất

Thời gian qua, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã sản xuất và thử nghiệm thành công nhiều vũ khí hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ. Việt Nam thử vũ khí tự sản xuất. Vừa qua, Tổng cục Công […]

1 2 3
Túi xách nam