Phương án mới tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân nộp về ngân sách liên tục tăng mạnh qua các năm, riêng năm nay có thể vượt 80.000 tỉ đồng. Bộ Tài chính đã chuyển hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi các luật về thuế […]

1 2 3 4 13
Túi xách nam