Công khai danh sách 147 đơn vị nợ thuế

Vừa qua, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục công khai danh sách 147 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 63, 443 tỷ đồng. Trong đó, có 145 doanh nghiệp nợ 58,48 […]

1 3 4 5 6 7 10