Sở NN-PTNT Hải Phòng kiện toàn bộ máy

Theo quyết định mới đây của UBND TP Hải Phòng, một loạt đơn vị thuộc Sở NN-PTNT được sáp nhập, kiện toàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo thành phố trao các quyết […]

1 3 4 5 6 7 13
Túi xách nam