Đạm Phú Mỹ cán mốc 10 triệu tấn urê

Nhà máy Đạm Phú Mỹ trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã cán mốc sản lượng 10 triệu tấn urê sau hơn 13 năm hoạt động.Ngày 15/7, Theo Tổng công ty Phân bón và […]

1 10 11 12 13 14 31