Công điện khẩn ứng phó bão số 2

Để chủ động ứng phó bão số 2, ngày 15-7, Chủ tịch UBND TP ban hành công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các quận/huyện, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các […]

Sàng lọc, soi tiến độ dự án xi măng

Cơ quan quản lý đang tiến hành rà soát, thẩm định lại các dự án xi măng trong Quy hoạch Phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030 để […]

1 11 12 13 14 15 33