Chây ì nộp phạt nguội

Hàng chục ngàn phương tiện bị ghi hình vi phạm luật giao thông ở TP.HCM, bị ‘bêu tên’ nhưng chủ vẫn không chịu nộp phạt. Ghi hình xe vi phạm ở trung tâm thành phố làm căn cứ phạt nguội […]

Nên bỏ tù người chạy chức, chạy quyền

Tình trạng chạy chức, chạy quyền ngay càng trầm trọng. Lúc đầu người ta bỏ tiền ra mua được một chức vụ mà họ mong muốn để đạt nhiều mục đích cá nhân. Khi quyền lực bị tha hóa, tự […]

1 2 3 4 34
Túi xách nam