Chây ì nộp phạt nguội

10:26 sáng 05/02/2018 lê linh 0

Hàng chục ngàn phương tiện bị ghi hình vi phạm luật giao thông ở TP.HCM, bị ‘bêu tên’ nhưng chủ vẫn không chịu nộp phạt. Ghi hình xe vi phạm ở trung tâm thành phố làm căn cứ phạt nguội […]