Nên bỏ tù người chạy chức, chạy quyền

Tình trạng chạy chức, chạy quyền ngay càng trầm trọng. Lúc đầu người ta bỏ tiền ra mua được một chức vụ mà họ mong muốn để đạt nhiều mục đích cá nhân. Khi quyền lực bị tha hóa, tự […]

1 2 3 4
Túi xách nam