K-FOORAND VIỆT NAM 2018

10:41 sáng 17/10/2018 Thương Triệu Thị Bảo 0

K-Foorand là một chương trình xúc tiến thương mại cho 11 công ty thực phẩm Hàn Quốc được tổ chức như là một phần của hoạt động để tăng cường thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc được thực […]