Nhân sự mới Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ cho hai Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021. Kết  thúc kỳ họp HĐND TP Hải Phòng, Bí thư […]

1 2 3 4 5 7