Thưởng thức Ca trù nhớ hồn dân tộc

Ca Trù, một loại hình âm nhạc sáng tạo đặc sắc, vốn có từ lâu đời ở Việt Nam và được định hình với đặc trưng, phong cách riêng vào thế kỷ XV. Hát Ca Trù là một loại sinh […]

Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu

Tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu đã trở thành một dạng tín ngưỡng thờ Mẫu khá phổ biến tại đồng bằng Nam Bộ. Tục thờ này cùng với nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật và các khía cạnh văn […]

1 2 3 4