Lời Cảm Tạ

Me Tôi là cụ Hà Thị Bé (Sinh năm 1935), quê quán Đội 6 Hà Hải – Xã Hà Kỳ – Huyện Tứ Kỳ – Tỉnh Hải Dương, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được con cháu và […]

Giáo dục toàn diện – Vững chắc tương lai

Xã hội ngày nay muôn màu muôn vẻ, để lựa chọn đúng nơi đúng người huấn luyện là điều không dễ, đặc biệt nguồn nhân lực huấn luyện kỹ năng vô cùng khan hiếm. Trên đời này có hai cái học […]

1 2 3 4 5 18
Túi xách nam