Chạy chức quyền sinh ra thế hệ tham nhũng thứ hai

Nhằm ngăn chặn tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, Ban Tổ chức Trung ương đang gấp rút xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, hướng tới mục tiêu: không thể “chạy”, không dám “chạy”, không cần “chạy” và không […]

1 2 3 4 5 21
Túi xách nam