Chuyện một “Thần y”

Hơn chục năm qua, ông được đã cứu chữa cho hàng trăm người bị bệnh trĩ, bỏng, rắn cắn,… Với tấm lòng từ thiện, trái tim nhân hậu ông đã được mọi người gọi với cái tên thân mật :”Thần […]

1 2 3 4 5 40