Võ Việt nơi địa đầu Tổ quốc

10:59 sáng 18/12/2017 lê linh 0

Vùng Tây Bắc – nơi những người H’mông sinh sống trên các đỉnh núi cao, quanh năm sương trắng. Cuộc sống lao động, đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên, muông thú … dần đã hình thành một môn võ […]