Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tạo mọi điều kiện, tránh tình trạng “om” hồ sơ của doanh nghiệp

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu cán bộ, công chức cải cách hành chính trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh tình trạng “om” hồ sơ.

Ngày 12/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng đoàn kiểm tra số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội kiểm tra việc thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020.

 

 

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương và các thành viên Đoàn kiểm tra.
Báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại phiên làm việc cho biết, nhìn chung công tác quản lý và thực hiện dự án của Ban Quản lý đã tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và thành phố về đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.
Các mặt công tác khác của Ban Quản lý đều hoàn thành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không có vi phạm kỷ luật hoặc để bị kiểm điểm, nhắc nhở. Đơn vị luôn tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn trong công tác, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý dự án, rút ngắn thời gian thực hiện, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Công tác triển khai rà soát lập quy hoạch, khớp nối quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô và quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành được triển khai tích cực; công tác phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc được nâng cao. Công tác đầu tư xây dựng được chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả trên các lĩnh vực.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như, 7 dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 khởi công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Công tác giải phóng mặt bằng các huyện chậm kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất di tới chậm phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng…
Phát biểu kết luận phiên giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá các dự án trong năm 2017 cơ bản đạt yêu cầu đề ra; tiến độ giải ngân, thực hiện, chuẩn bị các hồ sơ dự án 5 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả tốt, cao nhất trong các BQL dự án của TP….
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đánh giá cao việc tiếp nhận công việc của Ban dù mới thành lập, khẩn trương sắp xếp bộ máy, tổ chức, con người, trực tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, triển khai ngay các công việc của các dự án lớn một các khẩn trương, ổn định, bảo đảm tiến độ.
Phó bí thư, Chủ tịch UBND yêu cầu Ban quán triệt đảng viên, công chức, viên chức người lao động về 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, trong đó có Chương trình 06 để người lao động thấy rõ tầm quan trọng của các dự án mà Ban thực hiện. Đặc biệt khi các công trình còn liên quan đến kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới…

 

Ban cũng cần xác định rõ được vai trò, tầm quan trọng của các dự án được phân công, đặc biệt rõ được vai trò của từng vị trí, bộ phận, lãnh đạo, cán bộ; xây dựng cách làm việc chuyên nghiệp hóa cao; xây dựng mối quan hệ công việc của Ban gắn chặt với các sở, ngành, địa phương trên tinh thần nhiệm vụ của mình.

Nêu nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đề nghị Ban bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tính cấp bách của các công trình được giao; tiếp tục rà soát lại các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp, đề xuất bổ sung các dự án; rà soát vị trí việc làm, đề xuất, bổ sung công việc, đảm bảo đời sống cán bộ, công chức, người lao động.
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP nhắc lại những tồn tại đã được nêu rõ và yêu cầu Ban có kế hoạch khắc phục, phân công trách nhiệm rõ rệt, cụ thể. Trong đó, tập thể lãnh đạo phải đoàn kết, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nếu không làm được phải điểm danh rõ từng việc, không được né tránh đùn đẩy trách nhiệm.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng đặc biệt lưu ý, Nghị định 63 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức công-tư (PPP) sẽ có hiệu lực vào ngày 19/6, Ban phải đôn đốc cán bộ làm việc hết sức khẩn trương tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp.
“Cán bộ, công chức cải cách hành chính trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh tình trạng om hồ sơ quá thời hạn, quá dài”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu.
Nguồn: Kinh Tế Đô Thị

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*