Khai mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XIV

Sáng ngày 11/7, tại Hà Nội, đã khai mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Nhật Bắc.

hát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về các vấn đề sau: Báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; việc phê duyệt Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh; cho ý kiến về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, để bảo đảm tính ổn định và tạo thuận lợi cho việc tham dự và phục vụ các phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, từ các phiên họp sau sẽ cố định thời gian khai mạc phiên họp vào ngày 10 hàng tháng, trừ trường hợp trùng vào ngày nghỉ thì phiên họp sẽ lùi lại 1-2 ngày; hoặc thời gian diễn ra hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì sẽ phụ thuộc vào thời gian của Trung ương; hay có những việc đột xuất, phát sinh quan trọng của đất nước thì sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Đồng thời, bố trí nội dung trải đều các phiên họp để bảo đảm mỗi phiên họp không quá 7 ngày; tránh những phiên họp như trước đây quá ngắn chỉ diễn ra trong 1-2 ngày, trong khi có những phiên họp diễn ra tới cả 2 tuần.

Theo chương trình, phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12/7.

Theo Báo Hải quan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*